woensdag 11 maart 2009

Vroege paddestoelen op Langeveld.

Roze Grondschijfjes ( Discinella menziesii ).
Natuurontwikkelingsproject Langeveld / gemeente Noordwijkerhout.
08 03 2009. Foto: WP.
Blauwgroen Trechtertje ( Omphalina chlorocyanea ) naast het oude cocon van een Hageheld.
Het cocon van een hageveld wordt nog wel eens aangezien voor het ei van een zandhagedis, maar hij is groter ( > 1 ,5 cm lang) en op de randen kan men vezels zien zitten.
Natuurontwikkelingsproject Langeveld / gemeente Noordwijkerhout.
08 03 2009. Foto: WP
Gewoon Donsvoetjes (Tubaria furfuracea ss. Arnolds).
Natuurontwikkelingsproject Langeveld / gemeente Noordwijkerhout.
08 03 2009. Foto: WP.

woensdag 4 maart 2009

Blauwgroen Trechterje ( Omphalina chlorocyanea )

Blauwgroen Trechterje ( Omphalina chlorocyanea )
Natuurontwikkelingsgebied Langeveld / Vogelaarsdreef / AWD / Noordwijkerhout.
04 03 2009. Foto's: WP.
In vergelijking met de Konijnenkeutel mag dit wel als kleine paddestoel aangemerkt worden.
Het Blauwgroen trechtertje komt voor tussen mossen en lichenen in voedselarm grasland op zure bodems. Dit paddenstoeltje is heel zeldzaam maar wordt de laatste paar jaar (vanaf 2004) vaker gemeld, vooral in gebieden waar natuurontwikkeling heeft plaats gevonden en waar open pioniervegetatie zich aan het ontwikkelen is. Vooral op bemoste kale plekken, altijd op korte afstand van open water (zoals sloten, beken en poelen, sterk fluctuerend) te midden van een vegetatie waar Pitrus domineert.